Gyűjtemenyeink

Ferenczy István szobrászművész hagyatéki anyaga

Ferenczy István (1792-1856) Konok Tamás anyai ágú őse. Hagyatékában rajzok, rézkarcok, használati tárgyak – pl. Ferenczy István első, klasszicista stílusú alkotása, egykori mesterműve, egy kovácsoltvas lámpatartó – és dedikált könyvek vannak, valamint a levelezései. Utóbbiak közözz olyan különlegességgel találkozunk, mint Thorvalsen levele, vagy a művész öcsének irt, rajzzal díszített levél.
A szobrász mestermunkájának rajzát Meller Simon a róla írt monográfiában közölte.

Id. SÁNDY GYULA festőművész alkotásai

Konok Tamás dédapja, idős Sándy Gyula Székely Bertalan barátja volt. A bécsi és a müncheni akadémián tanult. Számos festménye közül 22 alkotás vár feldolgozásra: portrék és olajképek a 19. századi Budáról.

SÁNDY GYULA építész hagyatéki anyaga

A műegyetemen tanszékvezetőként tevékenykedő építész közel száz templom és középület alkotója. Hagyatékába tervek, rajzok és a műveiről készült korabeli felvételek tartoznak.

Id. KONOK TAMÁS fényképész hagyatéka

Az alapító édesapja volt az első színes diára dolgozó magyar fényképész. 1938-tól városokat, tájakat és magyarországi hírességeket fotózott. 1942-től művészi értékű felvételek százai kerültek ki keze alól. Alkotásait a győri Xántus János Múzeum mutatta be először, majd a Színes Magyar című kiállításon szerepeltek, melyet a Néprajzi Múzeum rendezett Budapesten. Legutóbb Schneller János művészettörténész tanulmányt írt róluk tanulmányt.

HETEY KATALIN (1924-2010) Kossuth-díjas szobrászművész életműve

Az életmű festményeket, rajzokat, rézkarc-monotípiákat, szobrokat, szoborterveket és dobozműveket tartalmaz, melyek felölelik a teljes életművet a pályakezdéstől a művész haláláig.

KONOK TAMÁS alkotásai

A Kossuth-díjas festőművész életműve festményeket, grafikákat, rajzokat, monotípiákat és kollázsokat tartalmaz, továbbá fotókat, a tanári működése jegyzeteit és saját publikációit.

KONOK TAMÁS XX. századi képzőművészeti gyűjteménye

Főleg nemzetközileg ismert mesterek – így Miro, Tapies, Chillida, Bury, Adami – alkotásait, és a zürichi “Konkrét művészet”alkotóinak, valamint jeles magyar kortárs művészeknek a műveit tartalmazza.

KONOK TAMÁS és HETEY KATALIN kéziratgyűjteménye és levelezési dokumentumai

A két művész nemzetközi művészeti kapcsolatait dokumentáló iratok között szerepel pl. Jean Rousselot, Ignatio Silone, Borsos Miklós, Fejtő Ferenc, Weöres Sándor, Szabó Lőrinc és Moholy Lucia kézirata.

KONOK TAMÁS és HETEY Katalin fotógyűjteménye

A fotóanyag a két művész külföldi és hazai kiállításain készült felvételeket tartalmaz, továbbá művészbarátokkal közös eseményeket, művészeket örökít meg. A fotósok között olyan jelentős fotóművész is van, mint Lucien Hervé.

DEDIKÁLT könyvek gyűjteménye

Neves írók, művészek, művészettörténész és más szerzők által az alapítóknak dedikált könyvekből áll.

MŰVÉSZETI KÖNYVTÁR

Ritka kiadványok – pl. eredeti litográfiával illusztrált Picasso-album -, párizsi katalógusok, művészettörténeti témájú könyvek, köztük több száz művészmonográfia, magyar, francia, angol és német nyelvű életmű-kiadványok.

 

Teljes katalógus megtekintése